KennisWest

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Organisatie - Overheidsdienst

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Labels
Bron: belgium.be

De FOD is onderverdeeld in drie directoraten-generaal of DG's en een vierde dienst:

  • DG Gezondheidszorg
  • DG Dier, Plant en Voeding
  • DG Leefmilieu
  • Directie Medische Expertise (Medex)

De FOD omvat ook twee Federale Wetenschappelijke Instelling en een wetenschappelijk adviesorgaan: