Laatste update
31-05-2022
Bron: essenscia.be
28-08-2020
Organisatie - Beroepsfederatie of ledenorganisatie

Essenscia vzw | Brussel

Bron: essenscia.be
28-08-2020

Essenscia of de Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences is een Belgische werkgeversorganisatie die de belangen van de chemische industrie, de kunststofnijverheid, de farmaceutische industrie en de biotechnologische bedrijven in België behartigt.

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vanaf 2007 bELGISCHE FEDERATIE VAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE EN VAN LIFE SCIENCES
Naamwijziging
Ondernemingsnummer 0406478993
Maatschappelijke naam bELGISCHE FEDERATIE VAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE EN VAN LIFE SCIENCES
Afgekorte naam Essenscia
Adres Auguste Reyerslaan 80 , 1030 Schaarbeek
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Fedichem
Maatschappelijke naam Fedichem
Kennisdomeinen
Technologie, IT en Communicatie  
Kunststoffen en textiel
Industrie
Trefwoorden
Sectororganisaties
Chemische industrie
Life science
Farmaceutische industrie
Biotechnologie
Geografische duidingen
België (Land)

Info

Historische gebeurtenis
01/01/2007