Laatste update
01-02-2020
Organisatie - Overheidsdienst

Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer : provinciaal ankerpunt kust

Samen met het Secretariaat van het Coördinatiepunt werken de partners mee aan de uitvoering van deze aanbeveling, bevorderen ze de integratie van planning en beleid in het kustgebied en dragen ze bij tot het creëren van een maatschappelijk draagvlak. Hiervoor biedt het Secretariaat van het Coördinatiepunt een platform voor overleg aan, ook aan de burger.

Identificatie

Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
Maatschappelijke naam Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
Kennisdomeinen
Milieu en natuur
Trefwoorden
Kustbeheer
West-Vlaamse informatiecentra

Info

Is opgericht
01/01/2002