Organisatie - Beroepsfederatie of ledenorganisatie
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
IVOO (Intergemeentelijke Vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland)

IVOO (Intergemeentelijke Vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland)

Labels