Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Vlaams Partnerschap Duaal Leren

Vlaams Partnerschap Duaal Leren

Labels

Een goede uitwerking van duaal leren vereist samenwerking en afstemming tussen de verschillende belanghebbenden in de onderwijs- en werkwereld. Met dat doel zijn het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en verschillende sectorale partnerschappen opgericht. In die organen zetelen zowel werk- als onderwijspartners.

Bron: https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/vlaams-partnerschap-duaal-leren-en-sectorale-partnerschappen#swsspds-3
Datum bronvermelding: 27/08/2021