Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Steunpunt Milieu & Gezondheid

Steunpunt Milieu & Gezondheid

Labels
Het Steunpunt Milieu en Gezondheid is een multidisciplinair onderzoeksconsortium bestaande uit onderzoekers van de vijf Vlaamse universiteiten (UAntwerpen, UGent, UHasselt, VUB, KULeuven) en de onderzoeksinstellingen VITO en PIH. Het consortium werkt reeds samen sinds 2002 - gedurende vier generaties van het Steunpunt Milieu en Gezondheid - en hee…

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid is een multidisciplinair onderzoeksconsortium bestaande uit onderzoekers van de vijf Vlaamse universiteiten (UAntwerpen, UGent, UHasselt, VUB, KULeuven) en de onderzoeksinstellingen VITO en PIH. Het consortium werkt reeds samen sinds 2002 - gedurende vier generaties van het Steunpunt Milieu en Gezondheid - en heeft daardoor een lange ervaring opgebouwd.

Het Steunpunt voert beleidsrelevant onderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid. Het huidige onderzoeksprogramma - voor de periode 2016-2020 - werd opgesteld in overleg met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (nu het Departement Omgeving) en de minister voor Leefmilieu.[1] Het onderzoek wordt opgevolgd door een Stuurgroep waarin ook andere relevante beleidsdomeinen en actoren vertegenwoordigd zijn.

De voornaamste onderzoeksopdracht van het Steunpunt is het opzetten van een transparant, breed gedragen en wetenschappelijk onderbouwd humane-biomonitoringsmeetnetwerk, als hoeksteen voor een duurzaam milieugezondheidsbeleid. Deze opdracht wordt allerminst opgevat als routinewerk. Binnen elke meetcampagne worden nieuwe klemtonen gelegd en ook (wetenschappelijk) innovatieve onderwerpen worden opgenomen. De brede en multidisciplinaire samenstelling van het onderzoeksconsortium en de inbedding in een internationale netwerk maakt van het Steunpunt een belangrijk kenniscentrum voor milieu en gezondheid in Vlaanderen. Als internationaal klankbord werd een wetenschappelijk begeleidingscomité samengesteld.

Bron: https://www.milieu-en-gezondheid.be/nl/wie-zijn-wij/over-het-steunpunt
Datum bronvermelding: 23/06/2021