Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Adviescommissie Economische Migratie

Adviescommissie Economische Migratie

Labels
Bron: commissieeconomischemigratie.be
02/03/2021
De adviescommissie Economische Migratie volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van de economische migratie en detecteert daarbij eventuele knelpunten. Zij onderzoekt de criteria die aan de basis liggen van de reglementering betreffende economische migratie, en gaat na of die reglementering op voldoende wijze geharmon…

De adviescommissie Economische Migratie volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van de economische migratie en detecteert daarbij eventuele knelpunten.

Zij onderzoekt de criteria die aan de basis liggen van de reglementering betreffende economische migratie, en gaat na of die reglementering op voldoende wijze geharmoniseerd is, zodat de immigratie van werknemers en zelfstandigen onder de beste omstandigheden kan verlopen.

Uit eigen beweging of op verzoek van de Vlaamse Regering verstrekt de commissie advies over de sociale, economische en administratieve problemen in verband met de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten en de zelfstandige beroepsactiviteit van vreemdelingen.

Bron: https://www.commissieeconomischemigratie.be/economischemigratie
Datum bronvermelding: 02/03/2021