Laatste update
09-03-2021
Bron: commissieeconomischemigratie.be
02-03-2021
Organisatie - Overheidsdienst

Adviescommissie Economische Migratie

Bron: commissieeconomischemigratie.be
02-03-2021

De adviescommissie Economische Migratie volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van de economische migratie en detecteert daarbij eventuele knelpunten.

Zij onderzoekt de criteria die aan de basis liggen van de reglementering betreffende economische migratie, en gaat na of die reglementering op voldoende wijze geharmoniseerd is, zodat de immigratie van werknemers en zelfstandigen onder de beste omstandigheden kan verlopen.

Uit eigen beweging of op verzoek van de Vlaa…

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Adviescommissie Economische Migratie
Ondernemingsnummer 0216754913
Maatschappelijke naam Adviescommissie Economische Migratie
Adres Wetstraat 34-36 , 1000 Brussel
Rechtsvorm Openbare instelling
Kennisdomeinen
Werk en arbeidsmarkt
Vlaams beleid
Analyses en onderzoek
Trefwoorden
Beleidsondersteunende studies
Economische migratie
Vlaams migratiebeleid
Vlaamse overheidsorganisaties

Info