Laatste update
03-04-2022
Bron: duurzame-mobiliteit.be
03-02-2021
Organisatie - Vzw, vereniging of vrijwilligersorganisatie

NDM (Netwerk Duurzame Mobiliteit) vzw | Gent

Bron: duurzame-mobiliteit.be
03-02-2021

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit verenigt als erkende koepel van mobiliteitsverenigingen Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Mobiel 21, Taxistop, Trage Wegen, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging.  

We verdedigen de gezamenlijke belangen, ondersteunen en vertegenwoordigen de leden, geven richting aan het Vlaams mobiliteitsbeleid en coördineren de samenwerking in campagnes en projecten. 

Onze ambitie is drievoudig: voortrekkers van duurzame mobiliteit meer slagkracht geven, overh…

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Netwerk Duurzame Mobiliteit
Ondernemingsnummer 0458862557
Maatschappelijke naam Netwerk Duurzame Mobiliteit
Afgekorte naam NDM
Adres Kasteellaan 349 - A, 9000 Gent
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Kennisdomeinen
Mobiliteit
Duurzame ontwikkelingen
Trefwoorden
Sectororganisaties

Info