Laatste update
03-04-2022
Bron: steunpuntsono.be
01-02-2021
Organisatie - Overheid

SONO (Steunpunt Onderwijsonderzoek)

Bron: steunpuntsono.be
01-02-2021

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) is door de Vlaamse Regering erkend als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor de periode 2016-2020. SONO is een samenwerkingsverband van de UGent, de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de VUB en de Artevelde Hogeschool.

De voornaamste opdrachten van het steunpunt zijn:

  • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren rond thema’s die de Vlaamse overheid als prioritair en relevant beschouwt voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie
  • Zorgen voor kennisoverd…
Bron: http://steunpuntsono.be/ - 01-02-2021

Identificatie

Steunpunt Onderwijsonderzoek
Maatschappelijke naam Steunpunt Onderwijsonderzoek
Afgekorte naam SONO
Kennisdomeinen
Werk en arbeidsmarkt
Vlaams beleid
Analyses en onderzoek
Leervormen
Onderwijs
Trefwoorden
Onderzoekscentra
Vlaamse overheidsorganisaties

Info