Laatste update
03-04-2022
Bron: mtechplus.be
09-06-2021
Organisatie - Beroepsfederatie of ledenorganisatie

mtech+ West-Vlaanderen vzw | Roeselare

Bron: mtechplus.be
09-06-2021

Als loopbaanfonds uit de sector van de metaal- en technologische industrie wil mtech+ in een snel veranderende omgeving bijdragen aan:

  • kwaliteitsvolle loopbanen en werkzekerheid (binnen of buiten het bedrijf of sector ; voor zowel alle huidige werknemers als potentiële werknemers)
  • de competitiviteit en wendbaarheid van ondernemingen.

Eind jaren ’80 ontstonden de sectorfondsen met als hoofddoel het stimuleren van vorming en opleiding om de verdere ontwikkeling van de metaalindustrie en haar tew…

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vanaf 2021 mtech+ West-Vlaanderen
Naamwijziging
Ondernemingsnummer 0435195943
Maatschappelijke naam mtech+ West-Vlaanderen
Afgekorte naam mtech+ W.VL
Adres Kwadestraat 149 , 8800 Roeselare
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Tewerkstellings- en Opleidingsfonds Arbeiders Metaal West-Vlaanderen
Ondernemingsnummer 0435195943
Maatschappelijke naam Tewerkstellings- en Opleidingsfonds Arbeiders Metaal West-Vlaanderen
Afgekorte naam TOFAM W.VL.
Adres Kwadestraat 149 , 8800 Roeselare
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Kennisdomeinen
Beroepsgerichte opleidingen en levenslang leren
Onderwijs
Metaal en Machinebouw
Industrie
Trefwoorden
West-Vlaamse opleidingscentra

Info

Historische gebeurtenis
01/01/2021
Opgericht
01/01/1988