Kennistool - Datatool

SDG-Monitor

De SDG-Monitor stelt lokale besturen in staat stelt om hun duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) op de voet te volgen. De SDG-Monitor bestaat uit twee pagina’s:

  • de eerste pagina (zie pijltje onderaan de pagina) toont de algemene SDG-Index en de scores per gemeente op elk van de SDG’s;
  • de tweede pagina zoemt in op de onderliggende indicatoren per SDG.

De weergegeven score toont de situatie van een gemeente in vergelijking met de best presterende gemeente.

De indicatoren zijn herschaald v…

Bron: https://www.sdgmonitor.be/sdg-monitor - 18-10-2021