Kennistool - Kennisdatabank

LAB (lokale armoedebarometer België): de cijfers

De LAB geeft cijfers en evoluties voor de 300 Vlaamse gemeenten. Op basis van 16 indicatoren creëren we een beeld van de gemeente zelf. Het globale beeld, deze 16 indicatoren samen voor alle gemeenten, is de foto van Vlaanderen.

De 16 gebruikte indicatoren kunnen we opdelen in drie groepen: armoede-indicatoren, indicatoren die potentiële armoede meten en indicatoren van inspanningen van gemeenten. Telkens vind je ook het nulpunt van de evaluatie tussen haakjes.

De armoede-indicatoren

  • de armoede…
Bron: https://www.komafmetarmoede.be/armoedebarometer/de-cijfers/ - 26-01-2022
Termen(3)
Cijfers en statistieken armoede
Cijfers en statistieken op lokaal niveau
Belgische samenleving
Ontwikkelingen(1)