Kennistool - Kennisdatabank

Circular (City) Ports: platform voor dialoog tussen haven, stad, professionals, bedrijven en experts

EN

Op deze website zijn de resultaten van de verkennende werkzaamheden voor het traject 'Circular (City) Ports' samengebracht. Het bundelt de vele inzichten en documenten, maar draagt als platform ook bij aan het opzetten van een dialoog tussen haven, stad, professionals, bedrijven en experts om te leren en kennis te delen.

Op de website kunt u de Visie, de Acties en de Bouwstenen verkennen die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de cirkelvormige transitie in onze (stads)havenomgevingen en di…

Bron: https://www.architectureworkroom.eu/nl/news/4413/delta-atelier-lancering-circulaire-havens-website - 18-11-2020