Laatste update
21-11-2023
Bron: vlaanderen.be
22-04-2020
Bericht

Vlaamse Regering kent subsidie van 42.857 euro toe aan Inagro vzw voor projecten ‘Boost+’ en 'Metheen+'

Oorspronkelijke titel: Vlaamse Regering kent een subsidie van 42.857 euro toe aan Inagro vzw voor het project ‘Boost+’.
Bron: vlaanderen.be
22-04-2020
Publicatiedatum: 17-11-2023

De Vlaamse Regering kent een subsidie van 42.857 euro toe aan Inagro vzw voor het project ‘Boost+’. Het project moet de emissies van methaan, ammoniak en stikstofoxiden bij kleinschalige pocketvergisting beter in kaart brengen. 30% van de inbreng in het project (12.857,10 euro) wordt gefinancierd vanuit het Vlaams Klimaatfonds, de rest (29.999,90 euro) vanuit de begroting van het departement Landbouw en Visserij.

De Vlaamse Regering kent een subsidie van 50.311 euro toe aan Inagro vzw voor het p

Bron: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?search=Inagro%20 - 21-11-2023