Laatste update
04-07-2022
Bron: linkedin.com
04-10-2021
Bericht

Smart Region Office in werking: investeringen om technologie in te zetten als een middel voor regionale of lokale maatschappelijke uitdagingen zoals mobiliteit, milieu, water, stadvernieuwing, inclusie, …

Oorspronkelijke titel: Smart Region Office in werking: een samenwerking van ABB, VLAIO en Digitaal Vlaanderen
Bron: linkedin.com
04-10-2021
Publicatiedatum: 01-07-2022

Drie Vlaamse entiteiten bouwen aan de uitrol van een slimme Vlaamse regio. Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en Digitaal Vlaanderen werken samen als virtueel team met vertegenwoordigers uit elke entiteit: de Smart Region Office. De Vlaamse Regering heeft daarmee de ambitie om Vlaanderen de Europese koploper te maken op het vlak van slimme regio’s.

Een slimme regio zet technologie in als een middel om regionale of lokale maatschappelijke uitda

Kennisdomeinen
Innovatie
Informatie en kennisdelen
Waterbeheer en Waterlopen
Milieu en natuur
Mobiliteit
Trefwoorden
Ruimtelijke ordening en technologie
Technologie en water
Technologie en milieu
Ontwikkelingen