Bericht
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Provincie West-Vlaanderen maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor een nieuw bedrijventerrein voor de regio Menen-Wervik op de site Menen-West

Provincie West-Vlaanderen maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor een nieuw bedrijventerrein voor de regio Menen-Wervik op de site Menen-West

Publicatiedatum 28-05-2021
Labels
De provincie West-Vlaanderen maakt, in samenwerking met de steden Menen en Wervik, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor een nieuw gemengd bedrijventerrein op de locatie Menen-West, getiteld RUP gemengd bedrijventerrein Menen-Wervik.De Provincie West-Vlaanderen heeft in haar provincieraadszitting van donderdag 24 september 2020…

De provincie West-Vlaanderen maakt, in samenwerking met de steden Menen en Wervik, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor een nieuw gemengd bedrijventerrein op de locatie Menen-West, getiteld RUP gemengd bedrijventerrein Menen-Wervik.
De Provincie West-Vlaanderen heeft in haar provincieraadszitting van donderdag 24 september 2020 het ‘Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Gemengd bedrijventerrein Menen-Wervik voorlopig vastgesteld. 
Voor planningsprocessen waarvan de kennisgeving voor het opstellen van een plan-Mer uiterlijk op 30 april 2017 volledig verklaard werd, blijven onderworpen aan de oude procedure voor ruimtelijke uitvoeringsplannen. De kennisgeving voor dit planproces werd volledig verklaard op 25 november 2015. Daarom volgt dit PRUP de oude procedure voor ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups/rup-bedrijventerrein-menen-wervik
Datum bronvermelding: 28/05/2021