Bericht
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Provincie West-Vlaanderen bevraagt bevolking over PRUP Kauwenhoek (Waregem)

Provincie West-Vlaanderen bevraagt bevolking over PRUP Kauwenhoek (Waregem)

Publicatiedatum 17-05-2021
Labels
De Provincie maakt, in samenwerking met de gemeente Waregem, het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op voor het gebied Kauwenhoek in Waregem. Met dit PRUP is het enerzijds de bedoeling om de rechtsgeldigheid van de huidige activiteiten, bv. de kleinhandelszaken, vast te leggen. Anderzijds bekijkt de Provincie de mogelijkheden om het pl…

Met dit PRUP is het enerzijds de bedoeling om de rechtsgeldigheid van de huidige activiteiten, bv. de kleinhandelszaken, vast te leggen. Anderzijds bekijkt de Provincie de mogelijkheden om het plangebied zo goed en efficiënt mogelijk te benutten in de toekomst.

Zo werden er, in de startnota die de deputatie in haar zitting van donderdag 6 mei goedkeurde, een aantal scenario’s uitgewerkt om af te wegen wat de best mogelijke verhouding zal zijn tussen het aantal kleinhandelszaken en de bijkomende druk op de leefomgeving.  
Hierbij wordt rekening gehouden met de huidig gegroeide situatie, maar ook de flexibiliteit en de principes van de goede ruimtelijke ordening, zoals bv. de infiltratie van water, de landschappelijke inkleding enz., spelen een belangrijke rol.

Periode van publieke raadpleging en online infomoment op donderdag 27 mei

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/artikel/provincie-bevraagt-bevolking-over-prup-kauwenhoek-waregem
Datum bronvermelding: 18/05/2021