Bericht
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Provincie vraagt Vlaanderen om minstens 240 miljoen euro te investeren in veilige fietsinfrastructuur in West-Vlaanderen

Provincie vraagt Vlaanderen om minstens 240 miljoen euro te investeren in veilige fietsinfrastructuur in West-Vlaanderen

Publicatiedatum 04/06/2020
Labels
Taal Nederlands
De Provincie West-Vlaanderen vraagt Vlaanderen om minstens 240 miljoen euro te investeren in veilige fietsinfrastructuur in West-Vlaanderen. Om zeker te zijn dat het voorziene budget naar West-Vlaanderen komt, vraagt de Provincie de investeringen opzij te zetten in een ‘West-Vlaams Fonds Fietsinvesteringen’. Op die manier krijgen de Provincie West…

De Provincie West-Vlaanderen vraagt Vlaanderen om minstens 240 miljoen euro te investeren in veilige fietsinfrastructuur in West-Vlaanderen.

Om zeker te zijn dat het voorziene budget naar West-Vlaanderen komt, vraagt de Provincie de investeringen opzij te zetten in een ‘West-Vlaams Fonds Fietsinvesteringen’. Op die manier krijgen de Provincie West-Vlaanderen en lokale besturen de garantie dat Vlaams investeringsbudget voor fietsinfrastructuur beschikbaar blijft deze legislatuur voor projecten in West-Vlaanderen.

Correcte verdeling voor West-Vlaamse fietsprojecten
Het Vlaams Regeerakkoord en de Beleidsnota van de Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeter voor de legislatuur 2019-2024 voorziet voor Vlaanderen 1,2 miljard euro investeringsbudget in fietspaden en -infrastructuur. De Provincie rekent op een correcte verdeling. Ze meent dat 18,5 procent van het totale investeringsbudget voor West-Vlaamse projecten billijk zou zijn, goed voor een bedrag van 222 miljoen euro. Aangevuld met de inspanningen van de Provincie zou 240 miljoen euro geïnvesteerd kunnen worden in West-Vlaamse fietsinfrastructuur.

Roadmap Fietsinvesteringen West-Vlaanderen
De nood aan bijkomende investeringen is zeer hoog. Zowel op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk als op het netwerk van Fietssnelwegen moeten nog honderden kilometers fietspad aangelegd worden. De Provincie onderbouwde deze stelling met de ‘Roadmap Fietsinvesteringen West-Vlaanderen’; een illustratief overzicht van tientallen projecten die momenteel in voorbereiding zijn en die dus deze legislatuur naar uitvoering kunnen gaan. Samen zijn deze projecten goed voor een investeringsbehoefte van 259 miljoen euro.

De focus in de nota lag op bovenlokale, functionele fietsroutes, fietssnelwegen en ontbrekende fietsbruggen en -tunnels. Ook de verdere versterking van het recreatief fietsnetwerk werd opgenomen in de roadmap.

Zekerheid van budgetten door West-Vlaams Fonds
De Roadmap werd bezorgd aan de bevoegde Vlaamse minister, samen met een voorstel om tot daadwerkelijke realisatie te komen. Het provinciebestuur meent dat het van cruciaal belang is dat elke initiatiefnemer die nu een project opstart, zekerheid krijgt dat de nodige budgetten beschikbaar zullen zijn zodra het project aanbestedingsklaar is. Daarom pleit de Provincie West-Vlaanderen voor een specifiek en afgezonderd ‘West-Vlaams Fonds Fietsinvesteringen’. Dit Fonds kan alle hindernissen wegnemen voor lokale besturen om te investeren in veilige fietsinfrastructuur.

Onzekerheid weerhoudt besturen er nu van nodige projecten op te starten. Het Fonds moet een stimulans zijn voor elke actor om meer werk te maken van fietsinfrastructuur. In West-Vlaanderen is er alvast de bereidheid over bestuurs- en bevoegdheidsgrenzen heen om gezamenlijke inspanningen te doen. Het provinciebestuur is graag bereid om bovenop de reeds eerder besliste verdubbeling van haar inspanning, tot 40 miljoen euro, de nodige coördinatie op zich te nemen.