Laatste update
17-12-2021
Bron: ewi-vlaanderen.be
15-04-2020
Bericht

Nieuwe opdracht: plaatsing en indienststelling middelgrote windturbine bij Inagro vzw

Bron: ewi-vlaanderen.be
15-04-2020
Publicatiedatum: 15-12-2021

Binnen het project Versnelling energietransitie door wind willen PIO samen met het VEB nagaan of en hoe kleine en middelgrote windturbines (KMWT) een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie naar een koolstofarm Vlaanderen.

VEB heeft i.s.m. Witteveen en Bos een aantal relevante pilootsites gedefinieerd. Hiertoe heeft Witteveen en Bos een zgn. 'Vlaamse windkaart' of theoretisch model voor KMWT in Vlaanderen ontwikkeld. Dit model dient in pilootsites gevalideerd te worden.

De eerste piloots…

Kennisdomeinen
Milieu en natuur
Economische ontwikkelingen
Vlaams beleid
Duurzame ontwikkelingen
Energie
Trefwoorden
Vlaams innovatiebeleid
Groene transitie
Windmolens
Energietransities
Ontwikkelingen
Organisaties