Bericht
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Interprovinciale werking rond innovatie en lokale economie : 'INVEST'-project

Interprovinciale werking rond innovatie en lokale economie : 'INVEST'-project

Publicatiedatum 28-01-2021
Labels
Bron: vlaamseprovincies.be
08/02/2021
In mei 2020 werd in de context van de coronacrisis een oproep gelanceerd voor lokale en provinciale besturen om via innovatieve digitale projecten de lokale economie te stimuleren. De projectoproep past in het 'Smart City'-programma van EFRO, dat lokale besturen moet stimuleren om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken met technologie en innov…

In mei 2020 werd in de context van de coronacrisis een oproep gelanceerd voor lokale en provinciale besturen om via innovatieve digitale projecten de lokale economie te stimuleren. De projectoproep past in het 'Smart City'-programma van EFRO, dat lokale besturen moet stimuleren om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken met technologie en innovatie. Daarbij is samenwerking met andere overheden, kennisinstellingen, bedrijven en de burger essentieel.

Eén van de goedgekeurde projecten is het 'INVEST'-project waarbij de vijf Vlaamse provinciebesturen de handen in elkaar slaan voor de uitvoering van een efficiënt en effectief detailhandelsbeleid, en de ontwikkeling van een florerend detailhandelsapparaat. Ze willen dit beleid dat kernversterking en lokaal kopen als uitgangspositie heeft, meer baseren op slimme data en toepassingen om het zo meer onderbouwd, accurater en performanter te maken. Via het project krijgen de gemeenten bijkomende data ter beschikking en worden ze geholpen om deze te vertalen naar hun detailhandelsbeleid. Ook handelaars zelf zullen gebruik kunnen maken van bepaalde data om zo hun verkoop beter te analyseren en performanter te maken of om betere keuzes te maken bij de oprichting van een nieuwe winkel of de verhuis van bestaande winkels. POM West-Vlaanderen en de overige projectpartners ontvangen voor de uitvoering van dit project 227.600 euro steun vanuit EFRO en 227.600 euro vanuit Vlaanderen. 

Bron: VVP Nieuwsbrief januari 2021
Datum bronvermelding: 03/02/2021