Laatste update
02-03-2021
Bron: tuawest.be
02-03-2021
Bericht

Gezocht: Exploitant Traning Lab Blue Energy (Bluebridge)

Oorspronkelijke titel: Gezocht: Exploitant Traning Lab Blue Energy
Bron: tuawest.be
02-03-2021
Publicatiedatum: 22-02-2021

De Blue Energy sector is één van de vier West-Vlaamse speerpuntsectoren, en een belangrijke motor voor onze West-Vlaamse economie. Net als in heel wat andere sectoren, neemt digitalisering ook hier een hoge vlucht. De vraag naar werknemers met een degelijke kennis van big data en digitale toepassingen is nu al groot en zal in de toekomst enkel maar toenemen.

Inspelend op die vraag, en om het opleidingsaanbod in de regio een stevige duw in de rug te geven, investeren we di…