Bericht
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Gezocht: Exploitant Traning Lab Blue Energy (Bluebridge)

Gezocht: Exploitant Traning Lab Blue Energy (Bluebridge)

Publicatiedatum 22-02-2021
Labels
In samenwerking met POM West-Vlaanderen | Brugge
Bron: tuawest.be
02/03/2021
De Blue Energy sector is één van de vier West-Vlaamse speerpuntsectoren, en een belangrijke motor voor onze West-Vlaamse economie. Net als in heel wat andere sectoren, neemt digitalisering ook hier een hoge vlucht. De vraag naar werknemers met een degelijke kennis van big data en digitale toepassingen is nu al groot en zal in de toekomst e…

De Blue Energy sector is één van de vier West-Vlaamse speerpuntsectoren, en een belangrijke motor voor onze West-Vlaamse economie. Net als in heel wat andere sectoren, neemt digitalisering ook hier een hoge vlucht. De vraag naar werknemers met een degelijke kennis van big data en digitale toepassingen is nu al groot en zal in de toekomst enkel maar toenemen.

Inspelend op die vraag, en om het opleidingsaanbod in de regio een stevige duw in de rug te geven, investeren we dit jaar in een ‘Training Lab Blue Energy’. Een state-of-the art opleidingscentrum met focus op big data en digitale toepassingen. Het Training Lab wordt geïnstalleerd in Bluebridge, het incubatie- en innovatiecentrum voor de blauwe economie gelegen op Ostend Science Park.

Voor de exploitatie van het Training Lab wensen we beroep te doen op een partnerschap van hoger onderwijsinstellingen. Wilt u het Training Lab de komende jaren inzetten in uw eigen opleidingen? En het daarnaast ook stevig in de markt zetten?

Bron: https://tuawest.be/gezocht-exploitant-training-lab-blue-energy/
Datum bronvermelding: 02/03/2021