Laatste update
19-06-2024
Bron: vlaanderen.be
22-04-2020
Bericht

Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie meetmethodiek woonkwaliteit woonzorgcentra

Bron: vlaanderen.be
22-04-2020
Publicatiedatum: 28-10-2022

In het kader van het project VV045, 'inzetten op kwaliteit en good governance van woonzorgcentra en vooruitschuif nieuw beleid' van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht, kent de Vlaamse Regering een subsidie toe van 1,86 miljoen euro aan het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Vlaamse Ouderenraad om de kwaliteit van leven, wonen en zorg te meten zoals die door de bewoner in een woonzorgcentrum en diens vertegenwoordiger wordt ervaren, en een mee

Bron: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/ - 03-11-2022