Artikel - Persartikel

West-Vlaanderen int voortaan waarborg voor landschappelijke integratie

Bron: vilt.be
04-02-2021
Publicatiedatum: 23-02-2024

Die regeling gaat in op 1 maart. Bij een vergunningsaanvraag maakt de land- of tuinbouwer duidelijk hoe hij invulling aan de integratie zal geven. Het bestuur stelt dat de landschappelijke zichten gecreëerd worden door een “ritmische wisselwerking tussen hoge en lage beplanting, architectuur, materiaalkeuze en inplantingsplaats”. 

Bron: https://vilt.be/nl/nieuws/west-vlaanderen-verscherpt-beleid-landschappelijke-integratie-bij-vergunningverlening - 26-02-2024
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen