Artikel - Vakartikel
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
West-Vlaanderen: een 'world class' kennisregio?

West-Vlaanderen: een 'world class' kennisregio?

Publicatiedatum 22-11-2021
Labels
Auteur Beernaert Wim
Is artikel van publicatie West-Vlaanderen Werkt 2021 2-3: Kennisregio West-Vlaanderen (Pagina 12-15)
Bron: Lybover
22/11/2021
Adviesbureau Nelson voerde in opdracht van het provinciebestuur een onderzoek uit naar de sterktes, zwaktes en ambities van West-Vlaanderen als kennisregio. Een twintigtal key actoren uit kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid werden bevraagd. Hierna volgen de eerste bevindingen. Het zijn als het ware bouwstenen om van West-Vlaandere…

Adviesbureau Nelson voerde in opdracht van het provinciebestuur een onderzoek uit naar de sterktes, zwaktes en ambities van West-Vlaanderen als kennisregio. Een twintigtal key actoren uit kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid werden bevraagd. Hierna volgen de eerste bevindingen. Het zijn als het ware bouwstenen om van West-Vlaanderen een unieke kennisregio te maken. Door samenwerking van het provinciebestuur en diverse actoren, wordt daar in de nabije toekomst verder werk van gemaakt.

Bron: West-Vlaanderen Werkt, 2021, 2-3
Datum bronvermelding: 22/11/2021