Artikel - Vakartikel

Wat leren levenscyclusanalyses ons over de klimaatduurzaamheid van onze varken-tot-vleesketen?

Bron: flandersfood.com
01-01-2018
Publicatiedatum: 22-02-2024

De Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) richtlijn verplicht vanaf 2024 steeds meer bedrijven om te rapporteren over hun klimaatimpact. Vleesverwerkende bedrijven hebben er dus baat bij om inzicht te krijgen in de broeikasgasemissies van hun ingekocht vlees en dus komt ook de veeteelt in beeld. Uit recente levenscyclusanalyses blijkt de Vlaamse varkenshouderij alvast één van de klimaatvriendelijkste in Europa. Tevens tonen ze waar er nog ruimte is voor verbetering. 

Bron: https://www.flandersfood.com/nl/artikel/2024/wat-leren-levenscyclusanalyses-ons-over-de-klimaatduurzaamheid-van-onze-varken-tot - 23-02-2024
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen