Artikel - Persartikel

Waardering vormt belangrijke drijfveer voor korteketenboeren, blijkt uit enquête die het Agentschap Landbouw en Zeevisserij uitvoerde bij ruim 3.200 landbouwers

Oorspronkelijke titel: Waardering vormt belangrijke drijfveer voor korteketenboeren
Bron: vilt.be
04-02-2021
Publicatiedatum: 22-05-2024

Een verhaal vertellen, trots, een gevoel van voldoening en waardering, contact met de consumenten en consumenten informeren over het belang van landbouw zijn de belangrijkste redenen voor landbouwers om aan korte keten te doen. Dat blijkt uit een enquête die het Agentschap Landbouw en Zeevisserij uitvoerde bij ruim 3.200 landbouwers. Deze gevoelsmatige aspecten zijn belangrijker dan economische overwegingen en het alternatieve karakter van de korte keten.

Bron: https://vilt.be/nl/nieuws/waardering-vormt-belangrijke-drijfveer-voor-korteketenboeren - 23-05-2024
Online raadpleegbaar