Artikel - Vakartikel
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Van milieucharter naar charter duurzaam ondernemen: de West-Vlaamse charterinitiatieven, wegwijzers voor de uitbouw van een proactief milieu- en duurzaamheidsbeleid voor West-Vlaamse bedrijven

Van milieucharter naar charter duurzaam ondernemen: de West-Vlaamse charterinitiatieven, wegwijzers voor de uitbouw van een proactief milieu- en duurzaamheidsbeleid voor West-Vlaamse bedrijven

Publicatiedatum 01-07-2020
Labels
Is artikel van publicatie Ecotips 2020 2 : Ecoknowledge (Pagina 20-24)
Bron: Ecotips, 2020, 2
15/09/2020
Van bij de opstart van de Charter 99 Milieuverklaring in 1993 kon dit initiatief van Charter 99 en de GOM West-Vlaanderen rekenen op een sterke interesse uit het bedrijfsleven en op de steun van de provinciale en Vlaamse milieuadministraties. Om in te spelen op de bedrijfsdynamiek en de snel evoluerende milieuwetgeving en maatschappelijke trends w…

Van bij de opstart van de Charter 99 Milieuverklaring in 1993 kon dit initiatief van Charter 99 en de GOM West-Vlaanderen rekenen op een sterke interesse uit het bedrijfsleven en op de steun van de provinciale en Vlaamse milieuadministraties. Om in te spelen op de bedrijfsdynamiek en de snel evoluerende milieuwetgeving en maatschappelijke trends werd het charter regelmatig geactualiseerd en evolueerde het van een milieucharter naar een duurzaamheidscharter. In totaal ondertekenden sinds 1993 reeds 241 West- Vlaamse bedrijven één of meerdere van deze charters. In dezelfde periode werden door een onafhankelijke evaluatiecommissie 925 jaarcertificaten uitgereikt aan deze bedrijven als honorering voor hun milieu- en duurzaamheidsbeleid dat met succes vertaald werd in vaak ambitieuze jaaractieplannen. Door communicatie en bereidheid tot ervaringsuitwisselingen van de charterbedrijven werden vele succesrijke acties ook gemultipliceerd door andere bedrijven en ontstond een breed netwerk van proactieve en gedreven milieu- en duurzaamheidsactoren in de regio.

Bron: Ecotips, 2020, 2
Datum bronvermelding: 17/07/2020