Artikel - Persartikel

Restanten uit Romeinse tijd en middeleeuwen gevonden tijdens vooronderzoek aanleg bufferbekken Collievijverbeek (Roeselare)

Publicatiedatum: 23-01-2023

Aan het einde van de Wagenweg op De Ruiter in Roeselare zal de Provincie West-Vlaanderen langs de Collievijverbeek dit voorjaar een bufferbekken aanleggen op gronden van Stad Roeselare. Momenteel is hiervoor een archeologisch onderzoek aan de gang. Daarbij zijn restanten gevonden uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen.

Archeologische vondsten
Archeologen van Ruben Willaert NV vonden tijdens de opgraving tot nog toe reeds verschillende sporen. Zo werden er een aantal paalsporen, een greppel, een …

Bron: Persbericht Provincie West-Vlaanderen, 23 januari 2023 - 23-01-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie