Artikel - Persartikel

RAMBO-project tackelt ammoniakemissie in varkens- en pluimveestallen in de grensregio Vlaanderen-Nederland

Oorspronkelijke titel: RAMBO tackelt ammoniakemissie in varkens- en pluimveestallen
Bron: vilt.be
04-02-2021
Publicatiedatum: 24-07-2023

Hoe kunnen we ammoniakuitstoot in bestaande varkens- en pluimveestallen verminderen? Dat moet het RAMBO-project, dat focust op de traditionele, of niet-ammoniakemissie-arme stallen in de grensregio Vlaanderen-Nederland, uitzoeken.

Bron: https://vilt.be/nl/nieuws/rambo-tackelt-ammoniakemissie-in-varkens-en-pluimveestallen - 25-07-2023
Online raadpleegbaar
Termen(9)
Landbouw in Vlaanderen
Varkenssectoren
Pluimveeteelt
Kleinschalige landbouw
Ontwikkelingen(1)
Organisaties(6)
ZLTO, vereniging voor boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland
Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw | Geel