Bron: kw.be
10-09-2021
Artikel - Persartikel

Provinciebestuur West-Vlaanderen vergunde projectontwikkeling site nieuw Brugge aan station onder voorwaarde

Oorspronkelijke titel: Groene buffer voor werelderfgoed
Bron: kw.be
10-09-2021
Publicatiedatum: 10-09-2021

De bestendige deputatie heeft het beroep van het Erfgoedforum tegen de bouw van extra appartementen en kantoren aan het station verworpen. Maar de provincie legt de stad extra voorwaarden op, waaronder een groene buffer.

Bron: Krant van West-Vlaanderen 2021-09-10 p50 (door Stefan Vankerkhoven) - 10-09-2021
Online raadpleegbaar
Om dit meteen te raadplegen, meld je gratis aan
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Kennisdomeinen
Vastgoed, gebouwen en monumenten
Ruimtelijke ontwikkelingen
Ondernemen en management
West-Vlaamse ondernemingen
Streek- en provinciaal beleid
Trefwoorden
Provinciaal omgevingsbeleid
Bedrijfsinrichting
Appartementen
Geografische duidingen
Organisaties