Bron: bouwkroniek.be
01-01-2008
Artikel - Persartikel

Online tool provincies.incijfers.be informeert lokale besturen over inname van open ruimte

Oorspronkelijke titel: Online tool informeert over inname van open ruimte
Bron: bouwkroniek.be
01-01-2008
Publicatiedatum: 15-04-2022

De Vlaamse provincies lanceren een nieuw rapport met cijfers over het gebruik van de ruimte via de online tool provincies.incijfers.be. Iedereen kan er informatie over open ruimte en ruimtebeslag, (toegankelijke) groene ruimte, bebouwingsgraad, verharding, bestemming van ruimte en leegstand in zijn of haar gemeente opvragen.

Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Kennisdomeinen
Cijfers en statistieken
Milieu en natuur
Vastgoed, gebouwen en monumenten
Ruimtelijke ontwikkelingen
Trefwoorden
Online dienstverlening
Bebouwde oppervlakte
Ruimtelijk cijfermateriaal
Kennistools