Artikel - Vakartikel
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Monitoringstool van Inagro, ILVO en VITO om met satellietbeelden de vlasteelt op afstand te monitoren en finetunen

Monitoringstool van Inagro, ILVO en VITO om met satellietbeelden de vlasteelt op afstand te monitoren en finetunen

Oorspronkelijke titel Met satellietbeelden de vlasteelt op afstand monitoren en finetunen
Publicatiedatum 28-06-2021
Labels
Is artikel van kennistools Vilt.be
Bron: vilt.be
04/02/2021
De Vlaamse onderzoeksinstellingen Inagro, ILVO en VITO werken samen aan een monitoringstool voor vlastelers. Die tool zal hen vanop afstand info geven over de gewasstand van hun vlas en advies verlenen over het optimale zaaitijdstip, eventuele herinzaai en het gebruik van remmers voor een homogene gewasgroei. De tool wordt ontwikkeld op verzoek v…

De Vlaamse onderzoeksinstellingen Inagro, ILVO en VITO werken samen aan een monitoringstool voor vlastelers. Die tool zal hen vanop afstand info geven over de gewasstand van hun vlas en advies verlenen over het optimale zaaitijdstip, eventuele herinzaai en het gebruik van remmers voor een homogene gewasgroei. De tool wordt ontwikkeld op verzoek van de vlassector die de laatste jaren percelen in Nederland en Frankrijk heeft betrokken en hierdoor veel reistijd aan gewasopvolging besteedt.

Bron: https://vilt.be/nl/nieuws/satellietbeelden-om-vlasteelt-op-afstand-te-monitoren-en
Datum bronvermelding: 29/06/2021