Bron: Imagine - Luc Demiddele
30-03-2021
Artikel - Vakartikel

Mia Decaestecker, voorzitter 4Werk vzw en WZC Zilvervogel: Onderneming is zoals een gezin: samenleven met ups en downs

Oorspronkelijke titel: Onderneming is zoals een gezin: samenleven met ups en downs
Bron: Imagine - Luc Demiddele
30-03-2021
Publicatiedatum: 29-03-2021

Mia Decaestecker: De rode draad in mijn leven is engagement. Ik ben best wel ambitieus, maar niet in de zin
dat de top het absolute doel is. Mijn ambitie is eerder een verschil maken in het leven van mensen. Zelf kansen
grijpen als ze voorbijkomen. En maken dat anderen de nodige kansen krijgen, dat ze zich kunnen ontplooien.
Dat engagement heb ik geuit in de jeugdbeweging, in de zorg, als ondernemer en nu achter de schermen van
maatwerkbedrijven en in de ouderenzorg. Ik heb veel gekregen in mijn lev…

Digitaal in de collectie
Kennisdomeinen
Gezondheidszorg en non-profit
Ondernemen en management
Sociale economie
Werk en arbeidsmarkt
West-Vlaamse ondernemingen
Trefwoorden
Maatwerkbedrijven
Zorgsectoren
Vrijwilligerswerking
Geografische duidingen
Gits
Organisaties
Auteur
Christina Van Geel