Artikel - Vakartikel
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Lichtwerk vzw ondersteunt mensen met assistieve technologie :"Wij zijn niet meer bezig met lndustrie 4.0, maar met 5.0."

Lichtwerk vzw ondersteunt mensen met assistieve technologie :"Wij zijn niet meer bezig met lndustrie 4.0, maar met 5.0."

Publicatiedatum 27/03/2020
Labels
Taal Nederlands
Auteur Dehullu Stef
Is artikel van publicatie Ondernemers 2020 6 (27 maart)
De assistieve technologie die zijn nut al bewees in het eigen maatwerkbedrijf Mariasteen wil Groep Gidts vzw nu samen met Emino verspreiden over alle bedrijfssectoren. ”Lichtwerk vzw stelt opnieuw de mens centraal in onze industrie. Technologie die mensenmet een grotere afstand tot werk ondersteunt, biedt een antwoord op de enorme arbeidskrapte", …

De assistieve technologie die zijn nut al bewees in het eigen maatwerkbedrijf Mariasteen wil Groep Gidts vzw nu samen met Emino verspreiden over alle bedrijfssectoren. ”Lichtwerk vzw stelt opnieuw de mens centraal in onze industrie. Technologie die mensen
met een grotere afstand tot werk ondersteunt, biedt een antwoord op de enorme arbeidskrapte", vertellen Philip Vanneste en Lieven Bossuyt.

Bron: Ondernemers, 2020, 6 (27 maart)