Artikel - Vakartikel
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Innovatieve gewasbescherming via slimme landbouwtechnieken

Innovatieve gewasbescherming via slimme landbouwtechnieken

Publicatiedatum 05-03-2020
Labels
Auteur Heida Lydia
Is artikel van kennistools Engineeringnet.be
Bron: packaging-innovations.be
08/07/2020

Inagro en KU Leuven werken samen met veertien andere Europese partners drie jaar aan de verspreiding van kennis bij landbouwers en adviseurs, in het kader van project SMARTPROTECT.

Bron: EngineeringNet.be 2020-03-05
Datum bronvermelding: 06/03/2020