Bron: vandenbroeleconnect.be
01-07-2022
Artikel - Vakartikel

Europese subsidies voor lokale besturen: De herontdekking van de fun in funding via het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA)

Bron: vandenbroeleconnect.be
01-07-2022
Publicatiedatum: 01-06-2022

Europa bepaalt als bestuurslaag op vele terreinen de orde van de dag, zowel op inhoudelijk als op financieel vlak. Met de toegenomen finan­ciële slagkracht van Europa is dat meer dan ooit tevoren het geval. VLEVA werpt een blik op hoe lokale overheden in de toekomst nog beter gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die Europa biedt.

Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Kennisdomeinen
Milieu en natuur
Mobiliteit
Gezondheidszorg en non-profit
Economische ontwikkelingen
Europees en internationaal beleid
Trefwoorden
Organisaties
Auteur
Simon De Coster
Kaatje Gevaert