KennisWest

Duurzaam kustbeheer, een kwestie van evenwicht
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Artikel - Vakartikel

Duurzaam kustbeheer, een kwestie van evenwicht

Publicatiedatum 13/05/2016
Labels
Taal Nederlands
Interview met Belpaeme Kathy
Is artikel van organisatie Provinciebestuur West-Vlaanderen

Duurzaam kustbeheer, het is een term die we alsmaar vaker te horen krijgen. Maar wat houdt dat precies in en wie maakt daar werk van? Een heleboel instanties en organisaties zijn daar al bijna twintig jaar mee bezig, zo blijkt. En ook de gebiedsgerichte werking Kust draagt haar steentje bij. 

Bron: Inleiding