Dossier
Bron: Luc Demiddele
10-11-2022
Is onderdeel van
Themadossier
Artikel - Vakartikel

Corona grootste hinderpaal voor opstart Surplace uit Kortrijk: "Veel inzichten opgedaan door ons concept te delen"

Bron: Luc Demiddele
10-11-2022
Publicatiedatum: 14-11-2022

Stilstaan is achteruitgaan: het cliché klopt, maar niet altijd. Dries Laperre en Laura Willems bewijzen dat even ‘surplacen’ erg nuttig is bij de zoektocht van bedrijven naar productinnovatie. Bijna twee jaar na de opstart is het duo tevreden over de weg die ze hebben afgelegd. “De Start&GO-sessies van de POM en het Bryo-traject van Voka
zijn een grote bron van inspiratie geweest.”

Bron: West-Vlaanderen Werkt, 2022, 2, p. 41 - 10-11-2022
Digitaal in de collectie