Artikel - Vakartikel
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Conjunctuurnota POM West-Vlaanderen: economische euforie blijft zinderen

Conjunctuurnota POM West-Vlaanderen: economische euforie blijft zinderen

Publicatiedatum 07/01/2019
Labels
Taal Nederlands
Is artikel van publicatie West-Vlaanderen Werkt 2018 3: Pientere starters (Pagina 52-53)

Zowel de arbeidsmarktindicatoren als het producentenvertouwen in West-Vlaanderen tonen in het eerste semester van 2018 een gunstige evolutie. Bij de indicatoren die het consumentenvertrouwen weerspiegelen, vallen twee klassieke parameters weg (zie verder). Dat biedt bijgevolg een onvolledig beeld.

Bron: Uit artikel