KennisWest

Onderzoeksproject "Kennisclusters in West-Vlaanderen': eindrapport
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie

Onderzoeksproject "Kennisclusters in West-Vlaanderen': eindrapport

Jaar uitgave 2012
Labels
Aantal pagina's 68
Taal Nederlands
Auteur, Redactie Econopolis
In samenwerking met POM West-Vlaanderen | Brugge
Eind 2010 besloot het provinciebestuur West-Vlaanderen een onderzoek te laten uitvoeren over een ontwikkelingsmodel voor kennisclusters in de provincie. Daarbij luidden de kernvragen: ‘Wat moeten we weten om (kennisgedreven) economische clusters in West-Vlaanderen te versterken? Welke domeinen kunnen uitgroeien tot succesvolle clusters?&rsqu…

Eind 2010 besloot het provinciebestuur West-Vlaanderen een onderzoek te laten uitvoeren over een ontwikkelingsmodel voor kennisclusters in de provincie. Daarbij luidden de kernvragen: ‘Wat moeten we weten om (kennisgedreven) economische clusters in West-Vlaanderen te versterken? Welke domeinen kunnen uitgroeien tot succesvolle clusters?’

Als vertrekbasis gold een internationaal gangbare definitie: een cluster is een lokale of geografische concentratie van internationaal competitieve bedrijven en instituten, binnen een bepaalde sector, met gemeenschappelijke kenmerken en een zekere complementariteit.

Op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek werden door de onderzoekers voor West-Vlaanderen drie clusters geïdentificeerd:
- de agro & voedingscluster: deze cluster is ontstaan dankzij de bodemkundige troef van zandlemig Vlaanderen in combinatie met klimatologische factoren;
- de materials & plastics cluster: de cluster is voor een groot deel te verklaren uit de reconversie van de vlasnijverheid die historisch in de Leievallei aanwezig was;
- de blue energy cluster betreft vooral offshore windenergie en onderhoud, getijde- en golfslagenergie waarbij de zee met de aanwezigheid van de havens van Oostende en Zeebrugge hier een bepalende factor speelt

Diverse kennisinstellingen en projecten (bv. hoger onderwijs, Inagro, Thought 4 Food, Huis van de Voeding, VKC, Flanders’ Plastic Vison, Greenbridge/Power-Link, VLIZ, Flanders’ Maritime) spelen een belangrijke rol voor de verdere ontwikkeling van deze clusters en worden door de Provincie al ondersteund.