Laatste update
02-02-2023
Bron: westvlaamsehart.be
19-06-2019
Ontwikkeling - Project

Stadlandschap West-Vlaamse hart

Bron: westvlaamsehart.be
19-06-2019
Hoe kunnen we de leefbaarheid, de belevingswaarde en de omgevingskwaliteit van Midden-West-Vlaanderen verhogen? Dit is de hamvraag die voorligt in het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, een samenwerkingsverband tussen de provincie West-Vlaanderen en 17 steden en gemeenten van de arrondissementen Roeselare en Tielt. Samen gaan de partners op zoek naar mogelijkheden en impulsen op het domein van landschappelijkheid, natuur, recreatie, educatie en erfgoed, zowel in de stad als op het platteland …
Bron: http://www.westvlaamsehart.be - 19-06-2019