Projectinfo / Project
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Stadlandschap 't West-Vlaamse hart (Stad-Land-schap)

Stadlandschap 't West-Vlaamse hart (Stad-Land-schap)

Labels
Bron: westvlaamsehart.be
19/06/2019
Hoe kunnen we de leefbaarheid, de belevingswaarde en de omgevingskwaliteit van Midden-West-Vlaanderen verhogen? Dit is de hamvraag die voorligt in het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, een samenwerkingsverband tussen de provincie West-Vlaanderen en 17 steden en gemeenten van de arrondissementen Roeselare en Tielt. Samen gaan de partners op zoe…
Hoe kunnen we de leefbaarheid, de belevingswaarde en de omgevingskwaliteit van Midden-West-Vlaanderen verhogen? Dit is de hamvraag die voorligt in het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, een samenwerkingsverband tussen de provincie West-Vlaanderen en 17 steden en gemeenten van de arrondissementen Roeselare en Tielt. Samen gaan de partners op zoek naar mogelijkheden en impulsen op het domein van landschappelijkheid, natuur, recreatie, educatie en erfgoed, zowel in de stad als op het platteland en met oog voor de interactie tussen beiden.
't West-Vlaamse hart situeert zich in het centrum van de provincie West-Vlaanderen en strekt zich uit over 17 steden en gemeenten, goed voor  60.133 hectare.
De streek is van oudsher gekenmerkt als een dynamische, economische regio. 't West-Vlaamse hart herbergt een aantal industriële tijgers - vooral in de agro-alimentaire sector, maar ook hout, textiel, bouw en kunststoffen zijn belangrijke sectoren - en er is een brede waaier van KMO's. Kenmerkend ook is de florissante agrarische nijverheid met de diepsvriesgroentenbedrijven, de REO-veiling en hoogtechnologische en gemoderniseerde landbouw.
Deze bedrijvigheid zorgt voor een hoge werkgelegenheidsgraad, welvaart en licht groeiende bevolkingscijfers. Op vandaag wonen 241.647 mensen in 't West-Vlaamse hart. Het woongebied breidt uit en de  vraag naar bijkomende bedrijventerreinen neemt toe. De open ruimte is ook gegeerd bij tertiaire sector (kantoorgebouwen, een ziekenhuis, winkelcomplex,...).
Bron: http://www.westvlaamsehart.be
Datum bronvermelding: 19/06/2019