Laatste update
10-04-2020
Ontwikkeling - Project

Project PROOF (Platform for Research Oriented towards persOnalised Food)

Het groeiende bewustzijn rond voeding en gezondheid in de maatschappij daagt de voedingsindustrie uit om sterk in te zetten op product- en procesinnovatie. Ook vanuit het huidige gezondheids- en zorglandschap wordt de vraag naar voeding op maat van de patiënt steeds groter. Chronisch zorgbehoevenden zijn erg vatbaar voor ondervoeding en vormen daarom een belangrijke doelgroep binnen het domein van gepersonaliseerde voeding.

Bij het zoeken naar innovatieve oplossingen botsten de partners van PROO…

Kennisdomeinen
Gezondheidszorg en non-profit
Ondernemen en management
Voedingsindustrie
Onderwijs
Mens en samenleving
Trefwoorden

Info