Projectinfo / Project
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Project PROOF (Platform for Research Oriented towards persOnalised Food)

Project PROOF (Platform for Research Oriented towards persOnalised Food)

Labels
Het groeiende bewustzijn rond voeding en gezondheid in de maatschappij daagt de voedingsindustrie uit om sterk in te zetten op product- en procesinnovatie. Ook vanuit het huidige gezondheids- en zorglandschap wordt de vraag naar voeding op maat van de patiënt steeds groter. Chronisch zorgbehoevenden zijn erg vatbaar voor ondervoeding en vormen daa…

Het groeiende bewustzijn rond voeding en gezondheid in de maatschappij daagt de voedingsindustrie uit om sterk in te zetten op product- en procesinnovatie. Ook vanuit het huidige gezondheids- en zorglandschap wordt de vraag naar voeding op maat van de patiënt steeds groter. Chronisch zorgbehoevenden zijn erg vatbaar voor ondervoeding en vormen daarom een belangrijke doelgroep binnen het domein van gepersonaliseerde voeding.

Bij het zoeken naar innovatieve oplossingen botsten de partners van PROOF (Platform for Research Oriented towards persOnalised Food) op een aantal ontbrekende schakels in het innovatielandschap. Om dit te verhelpen zal dit project open onderzoeksfaciliteiten aanleggen bij Hogeschool VIVES in Roeselare en Brightlands Maastricht Health Campus van Maastricht UMC+ en Universiteit Maastricht, waarbij expertise vanuit de domeinen voeding en gezondheidszorg wordt samengebracht.

Met het open karakter van de faciliteiten zal een brug worden geslagen tussen onderzoek, bedrijfsleven en zorgactoren om voeding te ontwikkelen op maat van personen met een chronische zorgvraag. TUA West zet samen met Brightlands Campus Greenport Venlo en POM West-Vlaanderen mee haar schouders onder het project.

De partners gaan samen met voedingsbedrijven en zorgactoren aan de slag in twee piloottrajecten rond spierzwakte bij ouderen (sarcopenie) en chronische longaandoening (COPD). Naast productontwikkeling wordt gezocht naar digitale tools om de impact van aangepaste voeding op patiënten in kaart te brengen.

Bron: https://www.tuawest.be/projecten/proof/
Datum bronvermelding: 10/04/2020