Organisatie - Beroepsfederatie of ledenorganisatie
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
IVRO (Intergemeentelijke Vereniging voor het afvalbeheer voor Roeselare en Ommeland.

IVRO (Intergemeentelijke Vereniging voor het afvalbeheer voor Roeselare en Ommeland.

Labels