Oproep
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Oproep demonstratieprojecten rond duurzame landbouw

Oproep demonstratieprojecten rond duurzame landbouw

Labels
Bron: vlaanderen.be
31/07/2020
Verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw kunnen tot 14 oktober 2020 bij het Departement Landbouw en Visserij demonstratieprojecten indienen. Er zijn vier mogelijke thema’s: ‘hitte- en droogteproblemen’, ‘alternatieve (eiwit)teelten/ voederrantsoenen in functie van hogere eiwitautonomie’, ‘IPM als…

Verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw kunnen tot 14 oktober 2020 bij het Departement Landbouw en Visserij demonstratieprojecten indienen. Er zijn vier mogelijke thema’s: ‘hitte- en droogteproblemen’, ‘alternatieve (eiwit)teelten/ voederrantsoenen in functie van hogere eiwitautonomie’, ‘IPM als systeembenadering voor actuele of nieuwe problemen en uitdagingen’ en ‘preventieve gezondheidszorg met het oog op antibioticareductie: vaccinatiestrategieën’.

Bron: https://www.vilt.be/oproep-demonstratieprojecten-rond-duurzame-landbouw_1
Datum bronvermelding: 31/07/2020