KennisWest

Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Oproep

Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen

Labels
Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. Het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III)  stimuleert en ondersteunt de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw via diverse maat…

Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. Het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III)  stimuleert en ondersteunt de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw via diverse maatregelen.

Eén hiervan is: innovatie stimuleren door middel van Europees partnerschap voor innovatie (EIP) via een grotere interactie tussen onderzoek en praktijk. Door de  land- en tuinbouwers te betrekken  worden de onderzoeksvragen meer op basis van de praktijk bepaald,  is er meer interactie  tussen land- en tuinbouwers onderling en leren onderzoekers hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden.

Geïnteresseerde land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren kunnen zich organiseren in een ‘operationele groep’ rond een concreet vraagstuk uit de praktijk,  waarvoor  ze samen naar een innovatieve oplossing zoeken. Een operationele groep moet zo samengesteld  zijn dat de uitvoerders beschikken over de juiste/vereiste expertise voor het welslagen van het samenwerkingsverband.