Laatste update
13-10-2022
Bron: steunpuntwerk.be
30-08-2022
Kennistool - Catalogus

Historische cijferreeksen van Steunpunt Werk

Bron: steunpuntwerk.be
30-08-2022

De webpagina biedt historische cijfergegevens op indicatoren binnen het thema arbeid (bijv. opleidingsuren, pendel, tijdelijke arbeid, etc.). Deze cijfers worden als Excel-downloads aangeboeden.

Trefwoorden
Arbeidsmarkt in Vlaanderen
Activiteitsgraad
Werkloosheidsgraad
Werkzoekenden
In opdracht van