Laatste update
04-02-2022
Kennistool - Datatool

GISWest Geoloket Waterschaarste

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele ecologisch kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen kritisch laag. Hierdoor zijn er vanaf donderdag 21 mei 2020 beperkende maatregelen van kracht waaronder captatieverbod. Op dit geoloket kan je de stroomgebieden zien waarop het captatieverbod van kracht is.

Kennisdomeinen
Waterbeheer en Waterlopen
Milieu en natuur
Trefwoorden
Cartografie en milieu
Cartografie en water
Hydrografie
In opdracht van

Info