Laatste update
18-04-2023
Bron: apbvonk.be
01-01-2018
Evenement - Opleiding
Van / tot
25
apr
06
jun

Werken in een lokaal bestuur

Bron: apbvonk.be
01-01-2018
Iedereen
Leden prijs >=100 (€€€) | Niet leden prijs >=100 (€€€)
Van 25-04-2023 13:30
Tot 06-06-2023 16:30
Locatie
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge

Ben je recent aan de slag gegaan als administratief medewerker, deskundige, stafmedewerker, leidinggevende bij een lokaal bestuur? Dan verneem je in deze startersopleiding alles over het decreet lokaal bestuur, de rechtspositieregeling, het personeelsbeleid, financiën, besluitvorming in een lokaal bestuur, deontologie en excellente dienstverlening.

Doelgroep
Deze opleiding is ontwikkeld voor alle personeelsleden die recent in dienst getreden zijn bij een lokaal bestuur (administratief medewerkers, deskundigen, stafmedewerkers, leidinggevenden, …)

Voorkennis
Je hebt minimaal enkele maanden ervaring in de overheid.
Idealiter: 3 à 6 maand ervaring

Intake
Om een goede afstemming tussen leervragen en de aanpak van de trainers mogelijk te maken, sturen we na inschrijving nog een uitgebreid intakeformulier toe. De inschrijving wordt pas definitief wanneer het ingevulde intakeformulier is teruggestuurd.

Doelstelling
De deelnemers kunnen de werkomgeving beter begrijpen: begrippen krijgen inhoud, regels en procedures worden verklaard. De deelnemers begrijpen het waarom van de processen en procedures.

Werkvorm
We werken sterk interactief aan de hand van concrete vragen en cases van de deelnemers. Daarnaast maken we ruim de tijd om de vaardigheden te trainen met praktijkgerichte oefeningen.

Bron: https://apbvonk.be/cursussen/werken-in-een-lokaal-bestuur-2/ - 16-02-2023