Laatste update
17-04-2023
Bron: POM West-Vlaanderen
02-12-2020
Evenement - Workshop
Datum
31
mei

Ontmanteling van windturbines: de uitdagingen en kansen onder de loep: Kick-off Ready4Decom & workshop 'legal en logistiek'

Bron: POM West-Vlaanderen
02-12-2020
Iedereen
Gratis mits registratie
31-05-2023 13:00 - 17:00
Locatie
Wetenschapspark 1, 8400 Oostende

De windturbines in ons land zorgen gemiddeld 25 jaar voor groene stroom. Daarna zit hun dienst erop, maar wat gebeurt er nadien met de windmolens?

Ondanks onze pioniersrol in de installatie en O&M van windparken ontbreekt de ervaring om windturbines duurzaam en professioneel te ontmantelen. Met het ’Belgium Builds Back Circular’ Ready4Decom-project willen we daar verandering in brengen. Ons doel? Een eenduidige en gedragen strategie ontwikkelen voor de ontmanteling van windturbines.

Wat mag je verwachten?

  • Een blik op de huidige situatie: we zoomen in op de huidige regelgeving rond de ontmanteling van windturbines, de hiaten en de beleidsaanbevelingen.
  • Een blik op de toekomst: hoe zal de ontmanteling gebeuren en welke impact zal dit hebben op de logistieke stromen?

Bron: https://www.fabriekenvoordetoekomst.be/agenda/kick-off-ready4decom-decom-workshop-logistics-legal-op-weg-naar-een-duurzame-ontmantelingsstrategie-voor-windturbines/2023/05/31 - 17-04-2023